Disclaimer:


De inhoud van www.tvslag87.nl is met de grootste zorg samengesteld.
Hoewel T.v.Slag ‘87  tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt T.v.Slag ‘87  expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor ieders eigen rekening en risico.

T.v.Slag ‘87  garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer T.v.Slag ‘87  hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, betekent dit niet dat T.v.Slag ‘87  de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie.
Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico.
T.v.Slag ‘87  aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door T.v.Slag ‘87  niet geverifieerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar boven