Lidmaatschap

Lidmeisje


Zoals bij elke vereniging kent ook onze vereniging een aantal regels:

  1. Om gebruik te mogen maken van onze tennisaccommodatie dient men lid te zijn van onze vereniging. Elk lid krijgt een ledenpas. Zonder ledenpas is het niet mogelijk deel te nemen aan competities en/of toernooien.

  2. Het lidmaatschap is te verkrijgen door invulling van het inschrijfformulier dat hieronder te downloaden is en ook te verkrijgen is bij de ledenadministratie. De ledenadministratie berust bij de penningmeester.

  3. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk 31 december van het lopende jaar. Opzegging kan uitsluitend bij de ledenadministratie.

  4. Onze vereniging ken geen afschrijfsysteem meer. Worden er wedstrijden gespeeld voor competities of toernooien, zijn er tennislessen of wordt er getosst dan zijn de banen bezet voor deze activiteiten. In alle andere gevallen geldt: als alle banen bezet zijn en er spelers moeten wachten dan is het de sportieve plicht rekening te houden met de anderen

 

Contributietarieven 2019:( in euro's per jaar)

Senioren (vanaf 18 jaar)

€ 75,--

15, 16 en 17 jaar

€ 45,--

12, 13 en 14 jaar

€ 37,50

tot en met 11 jaar

€.32,50


Voor nieuwe leden is er altijd een aantrekkelijk introductie-abonnement.

 


AANMELDINGSFORMULIER Lidmaatschap TV Slag ’87 te Steggerda


Achternaam: ………………………………………………………………….

Voornamen (voluit): ………………………………..………………………..

Adres:………………………………………………………………………….

Postcode /Woonplaats:…………………………….………………………..

Geboren op:……………………………………………….……………M / V

Telefoon: ………………………………………………………………………

Bank- / gironummer (ivm automatische betaling)…………………….….
Hij / Zij verklaart akkoord te zijn dat zonder schriftelijke opzegging voor één december van enig jaar het lidmaatschap ieder jaar stilzwijgend wordt verlengd en de contributie één maal per jaar (maart) automatisch wordt afgeschreven.

Datum:………………………………………….

Handtekening:…………………………………………………………………

. Bij minderjarigheid handtekening ouders /voogd …….…………………….

PS Voor een vlotte aanmelding met name naar de KNLTB (landelijke bond) is het van belang een duidelijke pasfoto bij te voegen.
Aanmeldingsformulier sturen naar

Tennisvereniging Slag ’87
p/a B de Koe
Hagedoornstraat 45
8397 GS De Blesse
0561-441006


Na ontvangst van het ingevulde formulier neemt één van de bestuursleden contact met u op.