Lidmaatschap

Lidmeisje


Zoals bij elke vereniging kent ook onze vereniging een aantal regels:

  1. Om gebruik te mogen maken van onze tennisaccommodatie dient men lid te zijn van onze vereniging. Elk lid krijgt een ledenpas. Zonder ledenpas is het niet mogelijk deel te nemen aan competities en/of toernooien.

  2. Het lidmaatschap is te verkrijgen door invulling van het inschrijfformulier dat hieronder te downloaden is en ook te verkrijgen is bij de ledenadministratie. De ledenadministratie berust bij de penningmeester.

  3. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk 1 december van het lopende jaar. Opzegging kan uitsluitend bij de ledenadministratie.

  4. Onze vereniging ken geen afschrijfsysteem meer. Worden er wedstrijden gespeeld voor competities of toernooien, zijn er tennislessen of wordt er getosst dan zijn de banen bezet voor deze activiteiten. In alle andere gevallen geldt: als alle banen bezet zijn en er spelers moeten wachten dan is het de sportieve plicht rekening te houden met de anderen

 

Contributietarieven 2023:( in euro's per jaar)

T.v. Slag ‘87
Contributieoverzicht:

 

Omschrijving

Bedrag

LEEFTIJDSGROEPEN

Vanaf 0 jaar

€. 34,50

LEEFTIJDSGROEPEN

Vanaf 13 jaar

€. 39,50

LEEFTIJDSGROEPEN

Vanaf 18 jaar

€. 79,--

 


Voor nieuwe leden is er altijd een aantrekkelijk introductie-abonnement.

Om onderstaand formulier te gebruiken:
winterlidmaatschap 

 

AANMELDINGSFORMULIER WINTERTENNIS
TV SLAG ’87 TE STEGGERDA

 

Dit winterlidmaatschap is interessant voor bijvoorbeeld voetballers tijdens de winterstop, of voor wie wil bekijken of tennis een leuke sport is. Je kunt dan het hele winterseizoen tennissen van 1 oktober tot en met 31 maart ( niet bij besneeuwde banen, vorst of opdooi ) voor een totaalbedrag van € 40,00. Je dient zelf zorg te dragen voor de juiste kleding, schoeisel,
tennisracket en ballen. Om ’s avonds in het donker te kunnen tennissen dien je in het bezit te zijn van een sleutel
die toegang biedt tot de hal van de kantine. Deze sleutel kan geleend worden tegen € 25,00 borggeld en blijft eigendom
van Stichting Clubgebouw Steggerda.

Een winterlidmaatschap geeft echter géén recht op een KNLTB-pas; je kan dus niet meedoen aan officiële toernooien of de KNLTB competitie. Tevens geeft het winterlidmaatschap geen stemrecht tijdens ledenvergaderingen Slag ‘87.
Voor het overige gelden dezelfde spelregels als die bij de vereniging van kracht zijn met betrekking tot baanreservering
( 'afhangen' ) en het beschikbaar houden van de banen tijdens de toss momenten ( maandagochtend en dinsdagavond )
en het lesmoment ( vrijdagavond ).
De door RIVM / KNLTB opgestelde Corona maatregelen dienen nageleefd te worden en de aanwijzingen op het park
opgevolgd te worden.

Dit lidmaatschap wordt aangegaan voor bepaalde tijd (1 oktober tot en met 31 maart) en eindigt dus automatisch na afloop van het winterseizoen. U kunt zich ieder jaar weer aanmelden als zogenaamd “winterlid”.
Wilt u na 31 maart lid blijven van onze vereniging, dan dient men dit schriftelijk kenbaar te maken aan de ledenadministratie en wordt u per 1 april volwaardig lid van t.v. Slag '87 !

Om onderstaand formulier te gebruiken:
Aanmeldingsformulier mailen / Appen naar, of inleveren bij één van de onderstaande bestuursleden.

VOORZITTER:
Marco van de Pol
Hagedoornstraat 37
8397GS De Blesse
0561-446047 of 06-22283740
Marco.vandepol@home.nl

SECRETARIS:
Roelof Visser
Ericaweg 21
8395 TH Steggerda
0561-613285 of 06-12761226
r.visser@agrifirm.com

PENNINGMEESTER/LEDENADMINISTRATIE
Bob de Koe
Hagedoornstraat 45
8397 GS  De Blesse
0561-441006 of 06-28241769
BDK2003@home.nl

LID:
Nico Draaisma
Steggerdaweg 61
8395 PJ  Steggerda
0561-441925 of 06-13999050
draaiberge@ziggo.nl

U kunt het bedrag overmaken naar IBAN : NL55RABO 0361 2614 03 t.n.v. Tennisvereniging Slag ’87 te Steggerda.

Zodra wij dit formulier hebben ontvangen en U het contributiebedrag à € 40,00 voor dit winterabonnement heeft overgemaakt,
kan er direct getennist worden. Je hoeft geen officiële bevestiging of clubpas af te wachten.
De geldende contributietarieven en ons privacy beleid ( AVG ) kunt u nalezen op onze website www.tvslag87.nl
Afbeeldingsresultaat voor facebook

www.facebook.com/www.tvslag87.nl
             “Tennisvereniging Slag '87”