Algemeen:

Kantine

Tennisclub Slag ’87 bestaat uit een mengeling van ca. 100 jeugd-, senioren- en veteranenleden van beiderlei kunne. T.V. Slag ’87 beschikt over drie kunstgrasbanen  -voorzien van baanverlichting- en is gelegen in het sportpark “de Steckarde” aan de Vaartweg te Steggerda. Dit sportpark biedt naast tennis- eveneens korfbal- en schaatsfaciliteiten. Er is een geheel door vrijwilligers zelf gebouwde accommodatie met o.a. een kantine en kleed- en doucheruimtes.
Het voordeel van kunstgrasbanen boven andere soorten ondergrond is dat er bijna het gehele jaar door gespeeld kan worden. Alleen regen en vorst brengen beperkingen met zich mee. Vanaf april staat de competitie voor de diverse ledengroeperingen centraal. De zomermaanden zijn met name geschikt voor recreatieve activiteiten. Diverse toernooien worden georganiseerd terwijl er ook ruimte blijft voor individuele tennisbeoefening. In de winter –behalve bij vorst- kan er vaak doorgespeeld worden indien men dat wenst. In deze periode worden ook een aantal toernooien georganiseerd in diverse overdekte tennishallen in de omgevin
g.

T.v. Slag`87 is een vereniging met voor elk wat wils. Er is zowel plaats voor de recreatieve tennisser als voor de pure wedstrijdspeler. Er worden verschillende mogelijkheden geboden om aan allerlei georganiseerde activiteiten deel te nemen zoals b.v.:

ORGANISATIE:

T.V.Slag`87 is een sterk en goed georganiseerde vereniging. Niet alleen een praat- maar vooral een doeclub. Een veelheid van taken wordt moeiteloos en enthousiast  uitgevoerd door een gemotiveerd en hecht team van bijna professionele vrijwilligers.
Aan het hoofd van de vereniging staat een uit en door de leden zelf gekozen bestuur middels periodieke bestuursverkiezingen. Onder dit bestuur functioneert een groot aantal commissies die verantwoordelijk zijn voor een vele uiteenlopende zaken zoals b.v. technische activiteiten, de organisatie van toernooien, het coördineren van de competities, het verzorgen van activiteiten voor jeugdleden, kantinebeheer, onderhoud en aankleding van het tennispark etc.

GELD/CONTRIBUTIE:

euro's per jaar

Voor nieuwe leden is er altijd een aantrekkelijk introductie-abonnement.

TRAINING:
Om te kunnen tennissen heeft men aan een racket, een tennisbaan, een tennispartner en een paar tennisballen voldoende. Tennis is echter een technisch moeilijk aan te leren sport. Het verdient dan ook zeker aanbeveling om in het begin les te nemen. De techniek wordt dan meteen goed aangeleerd iets waar men in het verdere tennisleven alleen maar plezier zal hebben.
T.V.Slag `87 heeft een tennisleraar die fulltime met zijn sport bezig is. Bij voldoende belangstelling kan het hele jaar door gelest worden. De kosten van een tennisleraar zijn echter niet gering, Dit is de reden waarom voor lessen apart betaald moet worden. In het algemeen wordt in groepen getraind en de kosten zijn dan ook afhankelijk van de groepsgrootte en eveneens van de gewenste lesduur. Een bijkomend voordeel van les nemen is dat u mensen leert kennen die op hetzelfde niveau spelen zodat afspraken voor een volgend potje tennis al gauw plegen te worden gemaakt.

RECREATIEVE MOGELIJKHEDEN:
Het overgrote gedeelte van onze leden houdt zich bezig met recreatief tennis. Wat houdt dat nu eigenlijk in? Indien men een vast “maatje” heeft, kan men op ieder willekeurig uur van de dag 7 dagen per week gebruik maken van de banen. Sommige leden spelen een partijtje ’s morgens vroeg voordat zij naar hun werk gaan. Niet-werkende leden zijn vaak tijdens de schooluren op de baan te vinden. Op tossavonden (dinsdag) of tossochtenden (maandag) zijn met name die leden present die het tennissen met verschillende partners leuk vinden of geen vast “maatje” hebben maar toch willen tennissen. Op woensdagmiddag bevolkt vooral de jeugd de banen. Daarnaast wordt er door de toernooicommissie een scala van toernooien georganiseerd, waar onder:

Enige kantinebezoekers.