INSCHRIJFFORMULIER TENNISLES SLAG '87 STEGGERDA


______________________________________________________________________________________________

 

Groeps-grootte

Junioren
 t/m 12 jaar
 40 min. les

Junioren van
 13 t/m 17 jaar
 40 min. les

Senioren vanaf 18 jaar 40 min. les

Junioren van  t/m 12 jaar
 50 min. les

Junioren van
 13 t/m 17 jaar
50 min. les

Senioren vanaf 18 jaar
 50 min. les

3

165

175

185

205

215

220

4

120

130

135

155

165

170

5

95

105

115

125

130

135

6

75

85

95

100

110

115

7

65

75

85

85

95

100

8

55

65

75

75

80

85

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Bedragen in €

 

 

 

 

 

 

 

 Naam:     ………………………………………………………….………………….……….m / v

Voornaam:     ………………………………………………………..…………………………..…….

Adres:     ………………………………………………………………………………………….

Postcode / plaats:     …………………………………………………………..……………………………..

Telefoon / mobiel:     …………………………………..…………../………………………………………..

E-mail adres:     ……………………………………………….………………………………….…(Heel belangrijk)

Tenniservaring:     ………………..……...jaar

Geboortedatum:     ………………………………………………

Betalingswijze:     uitsluitend automatische-afschrijving

Bank- / giro num:     …………………………………………………………………………………………..

Ondergetekende geeft hierbij een machtiging voor inning van lesgeld aan de penningmeester van tennisvereniging Slag ’87 Steggerda

                  Datum:     ………………………………………………………………………………………….
Handtekening:     ………………………………………………..……………..(Indien minderjarig van ouders

 

 Formulier graag inleveren voor 10 april 2017 bij Nico Draaisma, Steggerdaweg 61 8395 PJ, Steggerda of
Trainer Luuk v.d. Duim