Nieuws:

24-03-2019:

Opknappen / “pimpen” van de kantine

Al een aantal jaren is er de behoefte om de kantine op te knappen en een betere en meer gezellige
sfeer te geven. Het bestuur van de Stichting Clubgebouw Steggerda (met vertegenwoordigers van de drie verenigingen) heeft daarom vorig jaar een werkgroep ingesteld die zich hiermee is gaan bezig houden. Tevens is interieuradviseur “Stijl8” ( Natasja Hassing ) ingeschakeld voor het opstellen van een ontwerp en het geven van advies op de toe te passen materialen, kleurstellingen, meubilair, etc.
Vervolgens is er een begroting voor het geheel opgesteld. De dekking van de begroting is gebaseerd op de toezeggingen van de verenigingen om te willen investeren in het opknappen van onze kantine. Zo leveren TV Slag ’87 en de IJsvereniging Vooruitgang elk € 3.000,--. Een verzoek aan de Rabobank voor een donatie is gehonoreerd met een toezegging van € 7.500,--.

Ondertussen is gestart met de uitvoer van de werkzaamheden, t.w. het schilderwerk. Het meubilair is, vanwege de levertijd van enkele weken, reeds besteld. Ook de stoffen raambedekking is ondertussen besteld. Door te kiezen voor een stoffen raambedekking, gaan we ervanuit dat de akoestiek  in de kantine verbetert.
Een grote gezellige stamtafel en een gezellige zithoek zullen niet ontbreken in onze kantine.
Wij gaan er vanuit dat, net als de realisatie van de tennis-oefenmuur, ook dit plan weer met de nodige inzet van vrijwilligers tot een goed einde kan worden gebracht.

pimpen kantine


 

01-04-2018:

Open dag groot succes !

Zaterdag 31 maart j.l.kon iedereen weer kennis maken met Neerlands volkssport nr.2 .

Ca. 40 kinderen hebben met veel plezier deze middag op de baan gestaan tussen 14.00 en 16.00 uur.

Voor een foto-impressie klik

button hier

 

13-01-2018:

Persbericht
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tennisvereniging Slag ‘87 realiseert ”Vermilion court”

Steggerda - T.v. Slag ’87 heeft onlangs een oefenmuur en mini-tenniscourt kunnen realiseren.
Het tenniscomplex, dat gelegen is in het sportpark ”de Steckarde” aan de Vaartweg te Steggerda,
bestaat uit drie kunstgras-tennisbanen. Sinds kort dus verrijkt met deze oefen-tennismuur.
Er zijn de nodige uren ingestoken door de zeer fanatieke vrijwilligers, die allen natuurlijk
een fervent tennisser zijn. De puntjes moeten nog wel op de I gezet worden in het voorjaar.
De muur zal nog in een grijswitte kleur worden geschilderd en worden voorzien van belijning.
Ook de betonnen vloer zal worden belijnd zodat er een heus mini-court ontstaat.
De faciliteit zal de naam ”Vermilion court” gaan krijgen als ‘part of the deal’ met Vermilion Energy.

Enkele maanden geleden heeft Slag ’87 namelijk een schenking mogen ontvangen van
Vermilion Energy Netherlands B.V. uit Harlingen.
Deze maatschappelijke schenking komt uit het omgevingsfonds van Vermilion Energy.
Dit fonds is een onderdeel van het ‘Ways of Caring’ programma van het bedrijf dat het hoofdkantoor in
Canada heeft.
Het doel is om door middel van schenkingen een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de omgeving
waarin de energieproducent actief is.

Om de begroting van het plan rond te krijgen heeft de tennisvereniging tevens een beroep moeten doen
op het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland.
De club mocht zich in oktober 2017 al gelukkig prijzen met een riante donatie van deze bank.

 

muur

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Weer een stapje verder sinds deze week.
Het hekwerk bovenop de muur komt in fase 2.
Op naar de volgende stap.

 

3-11-2017:

De vloer is in de mooie tennisbaan-kleur afgevlinderd.
Zaterdagochtend zal de bekisting voor de muur worden geplaatst zodat dinsdagochtend het beton gestort kan worden voor de muur.


 

 

14-09-2017:

Tennismuur / oefenmuur.

Vermilion Energy hecht veel waarde aan de omgeving waarin wij actief zijn.
Om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan deze regio's is dit jaar het omgevingsfonds opgericht.
Dit omgevingsfonds heeft tot doel een betekenisvolle bijdrage te leveren
aan de sociale cohesie en leefbaarheid rondom de locaties waar geïnvesteerd wordt.

Vanuit dit omgevingsfonds van Vermilion Energy hebben wij een donatie ontvangen van € 3.500,00
voor het realiseren van de oefenmuur.

Als tegenprestatie zullen wij deze oefenmuur de naam “Vermilion oefenmuur” geven.

Wij danken Vermilion Energy voor de financiële steun.

 

 

Tennismuur / oefenmuur.

Onlangs werden er door het bestuur signalen opgevangen dat er behoefte was aan een oefenmuur.
Naar aanleiding hiervan is middels een digitale enquête gepeild of hier voldoende draagvlak voor zou zijn.

De meerderheid van de tennisleden gaf te kennen dat deze oefenmuur een verrijking zou zijn voor onze
tennisvereniging. Het bestuur is hiermee aan de slag gegaan en heeft het nodige voorwerk verricht.
Al snel kwam een ontwerp op tafel waarbij de oefenbaan ook gelijk een mini-tennisbaan voor de
allerjongste tennissers mogelijk maakte.
Omdat de ijsclub Steggerda op hetzelfde complex aanwezig is, werd ook zij hierbij betrokken.
Door de betonnen vloer te voorzien van een verhoogde rand, kan men bij vorst straks al snel
een mini schaatsbaan maken door er een laagje water op te zetten.
Hierdoor is de nieuwe oefenbaan straks multifunctioneel en dus ook nuttig voor andere sportieve
dorpsgenoten.

Om de begroting van het plan rond te krijgen bleek de tennisvereniging een beroep te moeten doen
op een aantal fondsen.
Eerst is het maatschappelijk fonds van Vermilion Energy uit Harlingen aangeschreven.
Zij vonden het plan een interessant initiatief en gaven te kennen het plan te kunnen steunen voor
een bedrag van € 3.500,00.
Daarna hebben wij het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland aangeschreven.
Ook zij hebben alle vertrouwen in dit initiatief mede vanwege het maatschappelijke karakter.
De club mag zich gelukkig prijzen met een donatie van € 5.000,00.
Donderdagmiddag 12 Oktober j.l. werd in het kantoor te Heerenveen deze cheque overhandigd.

Financieel en organisatorisch is de zaak rond máár wat helpende handen betreft nog niet.
We gaan er vanuit dat we naast de mensen die altijd al actief zijn voor de tennis er ook mensen zullen zijn die letterlijk hun steentje bij willen dragen. Juist van de mensen die vóór hebben gestemd in de enquête verwachten we de nodige hulp. Zodra we genoeg mensen hebben voor de klus kunnen we gaan plannen. Dus aarzel niet en meld je aan !

 


 

24-4-2017:

Groot onderhoud

Al doen de heersende temperaturenn het soms anders geloven het voorjaar is daadwerkelijk aangebroken.
De natuur ontluikt en dat is mooi als je daar oog voor hebt. Maar het heeft ook een nadeel.
Nu alles weer begint uit te lopen en te groeien lopen we het gevaar dat ons park overwoekert raakt.
Tijd voor aktie dus: het groot tuinonderhoud.

En dan blijkt maar weer eens waar een kleine vereniging groot in kan zijn: een groep noeste werkers heeft afgelopen zaterdag dit onderhoud uitgevoerd.

Hieronder een foto-impressie.

 

 

 

Niet alleen menselijke kracht maar ook mechanische middelen werden ingezet.

 

Een gepast woord van dank is zeker op zijn plaats aan (in willekeurige volgorde):

- Eric
- Nico
-Jeroen
- Eize
- Benno
- Jan
- Dirk
- Marco en
- Adrie

Want het eindresultaat mag er zijn getuige onderstaande foto:

Het complex ligt er weer "strak"bij. Compliment mannen!


 

15-04-2017:

 


Om de leden te benaderen is gebruik gemaakt van een beschikbaar bestand van 60 email-adressen. In de betreffende verzonden mail werd de achtergrond uiteengezet met het verzoek om middels een link een online vragenformuliertje in te vullen en te versturen. De drie vragen en de antwoorden daarop worden hieronder behandeld.

Het aantal responses (antwoordformulieren) is 48 wat een responspercentage van maar liefst 80%  inhoudt. Ongekend hoog voor een online vragenlijst!
De eerste voorlopige conclusie is dan ook dat de betrokkenheid bij het onderwerp kennelijk (erg) hoog is.

 Vraag 1: Vind je dat er wel of niet een oefenmuur moet komen?

 

 Tabel 1


Wel of niet een oefenmuur?

 

 

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Niet

3

6,3

6,5

6,5

Weet niet/Neutraal

4

8,3

8,7

15,2

Wel

16

33,3

34,8

50,0

Absoluut wel

23

47,9

50,0

100,0

Total

46

95,8

100,0

 

Missing

9

2

4,2

 

 

Total

48

100,0

 

 

N.b.:”Missing” heeft betrekking op niet of niet juist gegeven antwoorden; 9 is de daarbij behorende code in het gebruikte statistische programma.

 

Dezelfde informatie maar nu weergegeven in een staafdiagram:

Figuur 1:

Omdat sommigen daaraan de voorkeur geven, wordt dezelfde informatie hieronder nogmaals weergegeven maar nu in de vorm van een taartdiagram.

Figuur2:

 

 

Maar liefst 50% van de respondenten vindt dat de oefenmuur er “absoluut wel” moet komen; Ruim 34% vindt “wel”.
Daarmee is de probleemstelling (moet de oefenmuur er wel of niet komen?) op overtuigende wijze beantwoord: de overgrote meerderheid van 50,0% + 34,8% = 84,8% vindt dat de oefenmuur er inderdaad moet komen.

 

 

De antwoorden in de onderstaande tabel en figuur mogen voor zich spreken.

 Tabel 2:


geslacht

 

 

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Manlijk

27

56,3

57,4

57,4

Vrouwlijk

20

41,7

42,6

100,0

Total

47

97,9

100,0

 

Missing

9

1

2,1

 

 

Total

48

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 3:

 

 

Ook hier moge onderstaande tabel en figuur voor zich spreken.

Tabel 3:


Leeftijd

 

 

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

0<10 jaar

4

8,3

8,5

8,5

10<20 jaar

8

16,7

17,0

25,5

20<30 jaar

3

6,3

6,4

31,9

30<40 jaar

3

6,3

6,4

38,3

40<50 jaar

13

27,1

27,7

66,0

50<60 jaar

7

14,6

14,9

80,9

60 jaar of ouder

9

18,8

19,1

100,0

Total

47

97,9

100,0

 

Missing

9

1

2,1

 

 

Total

48

100,0

 

 

 Figuur 4:

:

 

 Men zou zich kunnen afvragen in hoeverre het geslacht en/of de leeftijd van de respondenten van invloed zijn op de beantwoording van de hoofdvraag.
Om hier inzicht in de krijgen, kunnen z.g. kruistabellen worden gemaakt:

Kruistabel 1:

Oefenmuur * geslacht Crosstabulation

 

 

 

geslacht

Total

 

 

 

Manlijk

Vrouwlijk

Oefenmuur

Niet

Count

3

0

3

% within geslacht

11,5%

,0%

6,5%

Weet niet/Neutraal

Count

2

2

4

% within geslacht

7,7%

10,0%

8,7%

Wel

Count

10

6

16

% within geslacht

38,5%

30,0%

34,8%

Absoluut wel

Count

11

12

23

% within geslacht

42,3%

60,0%

50,0%

Total

Count

26

20

46

% within geslacht

100,0%

100,0%

100,0%

De wens om een oefenmuur te realiseren is onder de vrouwelijke respondenten iets intenser dan onder de manlijke.


Kruistabel 2:

Oefenmuur * Leeftijd Crosstabulation

 

 

 

Leeftijd

Total

 

 

 

0<10 jaar

10<20 jaar

20<30 jaar

30<40 jaar

40<50 jaar

50<60 jaar

60 jaar of ouder

Oefenmuur

Niet

Count

0

0

1

0

0

1

1

3

% within Leeftijd

,0%

,0%

33,3%

,0%

,0%

14,3%

12,5%

6,5%

Weet niet/Neutraal

Count

0

0

1

1

1

0

1

4

% within Leeftijd

,0%

,0%

33,3%

33,3%

7,7%

,0%

12,5%

8,7%

Wel

Count

1

4

0

1

5

3

2

16

% within Leeftijd

25,0%

50,0%

,0%

33,3%

38,5%

42,9%

25,0%

34,8%

Absoluut wel

Count

3

4

1

1

7

3

4

23

% within Leeftijd

75,0%

50,0%

33,3%

33,3%

53,8%

42,9%

50,0%

50,0%

Total

Count

4

8

3

3

13

7

8

46

% within Leeftijd

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

 

Met name de jongste leeftijdsklassen geven blijk van een hoge behoefte aan een oefenmuur.

 

 

 

 

 


 

Nieuwe voorzitter:

Na (ruim) meer dan tien jaar heeft Nico Draaisma het voorzitterslepeltje (bij gebrek aan een voorzittershamer) overgedragen aan Marco van de Pol.
Nico blijft wel in het bestuur als "gewoon"lid.

De gaande (rechts) en komende (links) man.

Na zo'n 30 jaar (!) ons complex op een voortreffelijke wijze te hebben onderhouden heeft Adrie van der Rhee zijn taken overgedragen aan een groepje opvolgers.
Tijdens de jaarvergadering werd Adrie als dank een bosje bloemen aangeboden (zie foto hieronder). Later zal op een meer passende wijze worden stilgestaan bij deze wel zeer lange onderhoudscarrière.


 

 

Hallo beste leden,

Woensdag 5 april a.s. is er weer de Jaarvergadering van de tennis. Aanvang 20.00 u.
Komt allen!

Gr Roelof

Voor de agenda en de notulen klik

 

Bron: Stellingwerf 22-3-2017.


 

 

10-02-2015:

Adrie heeft weer zijn uiterste best gedaan, dus de banen zijn weer GEOPEND !!!!!!


 

30-01-2015:

De tennisbanen zijn  TOT NADER BERICHT GESLOTEN !!!!


 

 

27-01-2015:

De banen zijn vannavond weer OPEN!21-01-2015

De banen zijn tot nader bericht(weer) GESLOTEN !!!

 De ijsbaan ligt ook dicht. Misschien biedt dat nog kansen ????


 

 

 

02-01-2015: Hoera!

Koning winter heeft het verloren!
De banen zijn weer open.

 

 

29-12-2014: De tennisbanen zijn gesloten !!

Koning winter speelt ons parten.

Door de vorst en de eventueel daarop volgende opdooi zijn de banen voorlopig onbespeelbaar geworden.

Tot nader order zijn de banen dan ook gesloten.

 


10-9-2014

krant

Bron: Stellingwerf 10-09-2014

Zie ook de bladzijde "Toernooien".

 

5-7-2004
Marco van de Pol heeft een sponsordeal met de Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland afgesloten.
Voor een periode van drie jaar zal deze bank fungeren als onze hoofdsponsor.
Onder het mom "voor wat hoort wat" zullen wij een winddoek van 6 x 2 meter met een Rabobank-opdruk aan het hek ophangen.
Kunnen wij dus lekker uit de wind spelen en krijgen nog (sponsor)geld op de koop toe.
Goede deal Marco!


6-4-2014:

Een foto-impressie van de open dag 2014 is geplaatst.


 

22-3-2014:

De notulen van de jaarvergadering 2013 zijn geplaatst.


 

13-03-2014:

De uitnodiging en de agenda van de jaarvergadering zijn geplaatst.


 

30-1-2014:

De toernooikalender van 2014 is geplaatst.


 

19 december 2013

Er is een eindejaarswens geplaatst.


 

15-12-2013:

Er is een nieuwe mededeling geplaatst:

Klik:

butto hier


 

17-11-2013

Een verslag van de vrijwilligersmiddag/-avond is geplaatst.

Klik:


 

Mimouna de Nijs heeft een verslag ingestuurd van het ouder-kindtoernooi

Klik voor dit verslag:

button 'Hier"


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar boven