Notulen Jaarvergadering 2014 op donderdag 27 maart 2014.

Aanwezig zijn:
Bestuur: Nico Draaisma (voorzitter), Bob de Koe (penningmeester), Roelof Visser (secretaris) en Marco van de Pol (bestuurslid).
Leden: Kim Koman, Jur Bergsma, Angelien Kemerink, Martin Sloot, Gerard Kranendonk, Wietse Ensing en Eize Sloot,
M.k.a.: Hanneke Postma, Joke van der Rhee, Adrie van der Rhee, Diana Ferwerda, Gerry Smulders, Teun Stoker, Nico Bollen, Jeanette Baas, Anneke Oosterveld, Jan Otten en Aan Bergsma.

1.Opening door de voorzitter.

2. Notulen Jaarvergadering 2013.
De notulen van de jaarvergadering 2013 worden door alle aanwezigen goedgekeurd en door de aanwezige bestuursleden ondertekend.

3. Mededelingen door Nico Draaisma.

4. Jaarverslag door de penningmeester.

 

6a. Jaarverslag Jeugd- Toernooi- en Technische commissie.

Jeugdcommissie door Kim Koman:
2013:

 

Toernooicommissie door Roelof Visser:

Technische commissie door Nico Draaisma:

Dames 4e klasse dinsdag 
Dames 1e klasse zaterdag
Heren 1 35+ woensdag 
Heren 2 35+ woensdag 
Heren 1 50+ donderdag
In 2013 waren er geen poulewinnaars.
Al deze teams zijn in 2014 ook weer van de partij!

 8. Bestuursverkiezing.

Nico Draaisma en Roelof Visser zijn weer unaniem herkozen als bestuurslid !

Taakverdeling bestuur:
-Nico: voorzitter/lessen/competitie/KNLTB/stichting
-Bob: penningmeester
-Marco: sponsoren/jeugd
-Roelof: secretariaat/toernooien/kantinediensten
-Adrie: baan- en parkonderhoud

9. Rondvraag.

Roelof: Ingebracht door Nico Bollen:
-voor de zoveelste keer: graag stopcontact(en) bij kastje aan de wegzijde van de banen
-graag checken en bijvullen EHBO-koffer/verbandtrommel(s).

 
10. Gezellige nazit.