30-03-2019:

Beste tennissers Slag '87 Steggerda,

Het zomertennisseizoen staat weer voor de deur en we willen het sportieve jaar vervolgen met  ongeveer 15 zomertennislessen. Alle senior- en jeugdleden  worden hierbij van harte uitgenodigd om mee te doen met deze tennislessen. Onze trainer Jeroen Veldhuizen uit Wilhelminaoord wil graag met jullie aan de slag om op een leuke onderhoudende manier de beginnende en gevorderde tennisser te begeleiden. Hieronder is een formulier opgenomen, print deze uit en vul het volledig in. Je kunt het formulier op de 1e les aan Jeroen geven. Dat geldt ook voor de leden die al les volgen en in deze winter weer doorgaan met deze zomerlessen. De 1e zomerles is waarschijnlijk vrijdag 5 april as. Jeroen en Nico Draaisma gaan nog een lesindeling maken met datums en tijden die krijgen alle lessers gemaild. De tarieven 2019 vindt je op het bijgevoegde opgave formulier.

BELANGRIJK:     UITERLIJK 3 APRIL WILLEN WE GRAAG WETEN OF JE AAN DE ZOMERLESSEN 2019 DEELNEEMT

--
Met vriendelijke groet Nico Draaisma

Steggerdaweg 61, 8395 PJ, Steggerda
0561-441925, 06-13999050
draaismanico@gmail.com 

01-11-2018:

Winterlessen 2018/2019:

Waarom tennislessen?
Tennis is zowel technisch als tactisch niet de gemakkelijkste sport. Om van de tennissport te kunnen genieten en blessures te voorkomen is een goede techniek erg belangrijk. Een bal met een goede zwaaibeweging lekker hard over het net meppen en binnen de lijnen laten neerkomen geeft veel voldoening. Als je dit onder de knie wilt krijgen is tennisles erg belangrijk. Als tennisvereniging Slag ’87 raden wij tennisles voor alle leeftijden aan. Als je begint met tennissen neem dan in ieder geval de eerste jaren les.
Clubtrainer
Jeroen Veldhuizen 06-53974181
Jeroen geeft tennisles aan leden van SLAG ’87, Steggerda. Hij geeft ook trainingen voor o.m. de verenigingen van Oldemarkt, Noordwolde, Oldeholtpade, Giethoorn, Vledder enz.
Clubcontactpersoon tennislessen
Nico Draaisma 0561-441925 Steggerdaweg 61, 8395PJ Steggerda, is de contactpersoon namens de vereniging onze tennisleraar Jeroen Veldhuizen organiseert de tennislessen voor Slag ’87. Informatie kan zowel Jeroen als Nico je geven. Het ingevulde inschrijfformulier kun je bij Jeroen inleveren.
Locatie tennislessen
Dit is voor zowel zomer als winter op de eigen banen van Slag ’87 te Steggerda 0561-441990 aan de Vaartweg 14, 8395 PS, te Steggerda.
Tijdstip en aantal lessen
De lessen starten vrijdag 16 november 2018 (dus geef je snel op) en gaan door tot medio maart in 2019. In de weken na sinterklaas t/m de kerstvakantie zijn er geen lessen. Winterles heeft 10 lessen. Ze worden gegeven op vrijdagmiddag en avond. Als er door slecht weer een les uitvalt wordt je (bij twijfel) via de mail geïnformeerd en wordt in principe de les aan het eind v.d. cyclus ingehaald. Als de groepjes zijn ingedeeld, ontvangen de deelnemers een indelingsformulier met lesdata, tijden, lessers e.d.
Lesgroep -indeling en -grootte
De lesgroepen en groepsgrootte worden bepaald door de trainer Jeroen samen met Nico Draaisma. Deze proberen in overleg met de deelnemers tot een indeling te komen waar een ieder zich in kan vinden. Met de indeling wordt rekening gehouden met leeftijd, tenniskunde e.d. Op het inschrijfformulier kun je een voorkeur aangeven voor een lesgroep. Als het mogelijk is gezien de opgave houden we rekening met je voorkeur.
Tarieven en betaling
De winterlessen worden betaald via een nota die Jeroen Veldhuizen je tijdens het lesseizoen stuurt. Hieronder vindt je een tabel met de meest voorkomende lesgroepen en de bijbehorende tarieven. Het te betalen lesgeld volgt uit je leeftijd, de groepsgrootte en de lesduur van 40 of 50 minuten. De onderstaande tarieven in € gelden uitsluitend voor de winterlessen, seizoen 2018 / 2019.

tarieven winterlessen 2018

Opgave
Je kunt je opgeven door een mail te sturen aan jeroen@in-to-tennis.nl, vervolgens het “inschrijfformulier tennisles” zie hieronder uit te printen en in te vullen. De formulieren liggen ook in de kantine aan de Vaartweg 14 te Steggerda en zijn tevens te verkrijgen bij Nico Draaisma, Steggerdaweg 61, Steggerda. Je kunt het inschrijfformulier inleveren bij onze clubtrainer Jeroen Veldhuizen.
Belangrijk
Voor vragen kun je terecht bij Jeroen Veldhuizen 06-53974181 of
Nico Draaisma 0561-441925.


Veel lesplezier toegewenst!

 

N.B.: Klik met de rechtermuisknop op onderstaand formulier en kies voor "Kopiëren".
Ga naar je tekstverwerker, b.v. "Word" en kies "Plakken".
Print het formulier, vul het in en lever het in.


 

09-04-2018:

Beste tennislessers van Slag '87

Het lukt ons niet de zomerlessen te starten op vrijdag 13 april aanstaande. Door de late vorst dit jaar lopen de winterlessen uit t/m vrijdag 20 april. Dan volgen koningsdag, meivakantie / hemelvaartsdag, daar veel mensen deze dagen niet kunnen lessen is met Luuk vd Duim en onze nieuwe lestrainer Jeroen Veldhuizen besloten om de 1e tennisles op vrijdag 18 mei te starten. Alle lessers ook de lessers die zich via schooltennis en open-dag hebben opgegeven krijgen voor 18 mei nog een bericht over de indeling en lesdatums en tijden. Leden die zich nog niet hebben opgegeven voor tennisles kunnen zich nog melden tot vrijdag 11 mei.
--
Met vriendelijke groet Nico Draaisma

Steggerdaweg 61, 8395 PJ, Steggerda
0561-441925, 06-13999050
draaismanico@gmail.com


31-03-2018:

Beste tenniss(t)ers van T.V. Slag '87,

Het zomertennisseizoen staat weer voor de deur en we willen een sportieve aftrap maken met 15 zomer tennislessen. Alle senior- en jeugdleden  worden hierbij van harte uitgenodigd om mee te doen met deze tennislessen. We hebben een nieuwe trainer Jeroen Veldhuizen uit Wilhelminaoord. Jeroen wil graag met jullie aan de slag om op een op leuke onderhoudende manier de beginnende en gevorderde tennisser te begeleiden. Hieronder staat een formulier: print deze uit en vul het volledig in. Je kunt het formulier bij mij in de brieven bus doen of op de 1e les aan Jeroen geven. Dat geldt ook voor de leden die al les volgen en in deze zomer weer doorgaan. De 1e zomer les is op vrijdag 13 april as. Jeroen en Nico Draaisma gaan nog een lesindeling maken met datums en tijden die krijgen alle lessers gemaild. Als je meer info wilt bel of mail mij zie adresinfo hieronder.

Met vriendelijke groet Nico Draaisma

Steggerdaweg 61, 8395 PJ, Steggerda
0561-441925, 06-13999050
draaismanico@gmail.com


 

11-03-2018:

Hallo beste tennissers van Slag "87,

De wintertennislessen zijn bijna aan het eind en de zomerlessen staan weer voor de deur.
Als je wilt meedoen aan deze lessen kun je je nu alvast opgeven.
Dat doe je dooronderstaand formulier in te vullen en bij Nico Draaisma is de brievenbus te deponeren.

Zomerlessen zijn tennislessen van 40 of 50 minuten en worden altijd op vrijdagmiddag / avond gegeven.
De lessen worden gegeven in oktober, november, februari en maart.
Tarieven zijn afhankelijk van leeftijd, lestijd en groepsgrootte. Zie ook de voorbeeld tarieven op het opgave formulier.

Alvast veel lesplezier gewenst

--
Met vriendelijke groet Nico Draaisma

Steggerdaweg 61, 8395 PJ, Steggerda
0561-441925, 06-13999050 draaismanico@gmail.com

 

 

Tennisles

 

Waarom tennislessen?
Tennis is zowel technisch als tactisch niet de gemakkelijkste sport. Om van tennissport te kunnen genieten en om blessures te voorkomen is een goede techniek erg belangrijk. Een bal met een goede zwaaibeweging lekker hard over het net meppen en binnen de lijnen laten neerkomen geeft veel voldoening. Als je dit onder de knie wilt krijgen dan is tennisles erg belangrijk. Als T.V. Slag ’87 raden wij tennisles voor alle leeftijden aan. Als je begint met tennissen neem dan in ieder geval de eerste jaren les.

Clubtrainer
Luuk van der Duim  06-15155442
Luuk geeft tennisles aan leden van T.V.SLAG ’87. Hij is in dienst van “Racket en Health Centre Wolvega” die ook trainingen verzorgt voor o.m. de verenigingen van Oldemarkt, Noordwolde, Oldeholtpade, Giethoorn, Vledder enz. Alle trainers van “Racket & Health Centre Wolvega” hebben een KNLTB licentie. Als Luuk verhinderd is, wordt er altijd gezorgd voor een vervanger met een licentie.

Coördinator tennislessen
Nico Draaisma 0561-441925 Steggerdaweg 61, 8395PJ Steggerda, organiseert de tennislessen voor T.V.Slag ’87. Hij zorgt voor de opgave en samen met Luuk voor de indeling van tennislesgroepen. Ook voor informatie kun je bij hem terecht. Het ingevulde inschrijfformulier kun je bij Nico inleveren.

Locatie tennislessen
Dit is voor zowel zomer als winter op de eigen banen van T.V.Slag ’87 te Steggerda  0561-441990 aan de Vaartweg 14, 8395 PS te Steggerda. Als je binnen wilt lessen kun je dat zelf met “Racket & Health Centre Wolvega” regelen.

Tijdstip en aantal lessen
De lessen starten begin april 2015 en gaan door tot medio september In de maanden juli en augustus zijn er geen lessen. Een zomerlescyclus heeft 15 lessen. Ze worden gegeven op vrijdagmiddag en -avond. Als er door slecht weer een les uitvalt, wordt je (bij twijfel) telefonisch of via de mail geïnformeerd en wordt in principe de les aan het eind v.d. cyclus ingehaald. Als de groepjes zijn ingedeeld, ontvangen de deelnemers een indelingsformulier met lesdata, tijden, medelessers e.d.

Lesgroep -indeling en -grootte
De lesgroepen en groepsgrootte worden bepaald door de trainer Luuk samen met lescoördinator Nico. Deze proberen in overleg met de deelnemers tot een indeling te komen waar een ieder zich in kan vinden. Met de indeling wordt rekening gehouden met leeftijd, tenniskunde e.d. Op het inschrijfformulier kun je een voorkeur aangeven voor een lesgroep. Als het mogelijk is, houden we zo veel mogelijk rekening met je voorkeur.

 Tarieven en betaling
Betaling kan zowel door een machtiging ten gunste van T.V.Slag ’87 af te geven als door een nota van het lesgeld af te wachten. Je betalingsvoorkeur kun je aangeven op het inschrijfformulier. Hieronder vindt je een tabel met de meest voorkomende lesgroepen en de bijbehorende tarieven. Het te betalen lesgeld volgt uit je leeftijd, de groepsgrootte en de lesduur van 40 of 50 minuten. Let op het werkelijk te betalen tarief volgt uit de lesgroep waarbij je bent ingedeeld.

 Opgave
Je kunt je opgeven door een “inschrijfformulier tennisles” in te vullen. Deze liggen in de kantine aan de Vaartweg 14 te Steggerda, zijn eveneens ingesloten in het clubblad, staat op deze website en zijn ook te verkrijgen bij Nico Draaisma, Steggerdaweg 61 te Steggerda. Je kunt het inschrijfformulier inleveren bij Nico Draaisma of bij clubtrainer Luuk van der Duim.

 

Veel lesplezier toegewenst !