12-10-2019:

Waarom tennislessen?
Tennis is zowel technisch als tactisch niet de gemakkelijkste sport. Om van de
tennissport te kunnen genieten en blessures te voorkomen is een goede techniek
erg belangrijk. Een bal met een goede zwaaibeweging lekker hard over het net
meppen en binnen de lijnen laten neerkomen geeft veel voldoening. Als je dit onder
de knie wilt krijgen is tennisles erg belangrijk. Als tennisvereniging Slag ’87 raden
wij tennisles voor alle leeftijden aan. Als je begint met tennissen neem dan in ieder
geval de eerste jaren les.

Clubtrainer
Jeroen Veldhuizen 06-53974181
Jeroen geeft tennisles aan leden van SLAG ’87, Steggerda. Hij geeft ook
trainingen voor o.m. de verenigingen van Oldemarkt, Noordwolde, Oldeholtpade,
Giethoorn, Vledder enz.

Clubcontactpersoon tennislessen
Nico Draaisma 0561-441925 Steggerdaweg 61, 8395PJ Steggerda, is de
contactpersoon namens de vereniging onze tennisleraar Jeroen Veldhuizen
organiseert de tennislessen voor Slag ’87. Informatie kan zowel Jeroen als Nico je
geven. Het ingevulde inschrijfformulier kun je bij Jeroen inleveren.

Locatie tennislessen
Dit is voor zowel zomer als winter op de eigen banen van Slag ’87 te Steggerda
0561-441990 aan de Vaartweg 14, 8395 PS, te Steggerda.


Tijdstip en aantal lessen
Onze clubtrainer Jeroen geeft een serie voorjaarslessen en een serie najaarslessen. Wil je instappen bij de lopende serie tennislessen of aanvangen met dekomende nieuwe serie lessen ?  Neem dan contact op met Jeroen ( mobiel 06-53974181 )  !
Door deel te nemen aan de lessen wordt je automatisch lid van onze tennisvereniging tegen het geldende lidmaatschapstarief.

De lessen worden gegeven op vrijdagmiddag en -avond.
Als er door slecht weer een les uitvalt wordt je (bij twijfel) via de mail geïnformeerd
en wordt in principe de les aan het eind v.d. cyclus ingehaald. Als de groepjes zijn
ingedeeld, ontvangen de deelnemers een indelingsformulier met lesdata, tijden,
lessers e.d.

Lesgroep -indeling en -grootte
De lesgroepen en groepsgrootte worden bepaald door de trainer Jeroen samen met
Nico Draaisma. Deze proberen in overleg met de deelnemers tot een indeling te
komen waar een ieder zich in kan vinden. Met de indeling wordt rekening gehouden
met leeftijd, tenniskunde e.d. Op het inschrijfformulier kun je een voorkeur
aangeven voor een lesgroep. Als het mogelijk is gezien de opgave houden we
rekening met je voorkeur.

Tarieven en betaling
De winterlessen worden betaald via een nota die Jeroen Veldhuizen je tijdens het
lesseizoen stuurt. Hieronder vindt je een tabel met de meest voorkomende
lesgroepen en de bijbehorende tarieven. Het te betalen lesgeld volgt uit je leeftijd,
de groepsgrootte en de lesduur van 40 of 50 minuten. De onderstaande tarieven in
€ gelden uitsluitend voor de winterlessen, seizoen 2019 / 2020.


Opgave
Je kunt je opgeven door een mail te sturen aan jeroen@in-to-tennis.nl, vervolgens
het “inschrijfformulier tennisles” in te vullen. De formulieren liggen in de kantine aan de Vaartweg 14 te Steggerda en zijn tevens te verkrijgen bij Nico Draaisma, Steggerdaweg 61, Steggerda. Je kunt
het inschrijfformulier inleveren bij onze clubtrainer Jeroen Veldhuizen.
Belangrijk
Voor vragen kun je terecht bij Jeroen Veldhuizen 06-53974181 of
Nico Draaisma 0561-441925.
Veel lesplezier toegewenst